1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
double Distance(int x1,int y1,int x2,int y2){//求边长
return sqrt(pow((x1-x2),2)+pow((y1-y2),2));
}
bool IsRightAngle(int x1,int y1,int x2,int y2,int x3,int y3){//判断是否为直角
if((x2-x1)*(x3-x1)+(y2-y1)*(y3-y1)==0)
return true;
return false;
}
bool IsSquare(int x1,int y1,int x2,int y2,int x3,int y3,int x4,int y4){//判断是否为正方形
if(x1==x2&&x2==x3)
return false;
double s12=Distance(x1,y1,x2,y2);
double s13=Distance(x1,y1,x3,y3);
double s14=Distance(x1,y1,x4,y4);
double s23=Distance(x2,y2,x3,y3);
double s24=Distance(x2,y2,x4,y4);
double s34=Distance(x3,y3,x4,y4);
if(s12==s13&&s24==s34&&s12==s24){
if(IsRightAngle(x1,y1,x2,y2,x3,y3)) return true;
else return false;
}
if(s12==s14&&s23==s34&&s12==s23){
if(IsRightAngle(x1,y1,x2,y2,x4,y4)) return true;
else return false;
}
if(s13==s14&&s23==s24&&s13==s23){
if(IsRightAngle(x1,y1,x3,y3,x4,y4)) return true;
else return false;
}
return false;
}


评论
博客内容遵循 署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0) 协议

载入天数...载入时分秒... 本站使用 Volantis 作为主题 鲁ICP备-20012065号